× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Pielęgniarska Opieka Domowa s.c.

Hospicjum domowe - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Domowa s.c. Filia w Wysokiem Mazowieckiem

Informacje o komórce

Pozostałe zakłady opiekuńcze

Hospicja domowe

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie w domu pacjenta
  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna paliatywna


Adres

85-655-42-62
Rynek Piłsudskiego 11
18-200 Wysokie Mazowieckie

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1